lillalogotyp4k

Föreningen 4K upphör. Vi tackar alla för visat engagemang och intresse. En del av de aktiviteter som vi genomfört genom åren fortsätter genom direktkontakt med studieförbundet Sensus Umeå, som skapar förutsättningar för fortsatta kurser och kulturaktiviteter, tillsammans med en del av de ledare som verkat i föreningen de senaste åren. Vi håller tillsammans med Sensus fanan högt för KUNSKAP, KULTUR, KREATIVITET OCH KAMRATSKAP.

Väl mött i kommande folkbildningssammanhang.